Change language

Rådgivning

For at gøre det nemmere og mere overskueligt at skabe aktiviteter i havneområderne tilbyder Kulturhavn365 rådgivning og vejledning til dig, der vil lave kultur og idræt i havnen.

Kontakt Kulturhavn365, hvis du har brug for rådgivning eller vejledning.

Workshops

Kulturhavn365 holder derudover fire årlige workshops, hvor du kan få inspiration til havneaktiviteter fra andre lande og byer og fra tidligere afholdte kulturbegivenheder i havnen. På workshoppen giver vi også sparring til udvikling af dine egne idéer. Derudover får du vejledning i at arrangere kulturbegivenheder og aktiviteter i havnen og rådgivning om, hvilke tilladelser du skal indhente. Sidst, men ikke mindst, får du mulighed for at blive en del af et netværk med andre, der alle har interesse i at skabe kultur i havnen.

Information om havnen

Vi har samlet informationer, som kan hjælpe dig i gang med dit havneprojekt:

Vi anbefaler, at du starter med at læse Københavns Kommunes arrangørguide, når du går i gang med at planlægge et arrangement i byrummet. Her kan du bl.a. læse mere om, hvilke tilladelser og retningslinjer der er i forbindelse med afholdelse af udendørsevents.

En havn af muligheder – Københavns Kommunes visioner for havnen de næste 10 år.

Havneatlas – et overskueligt kort over havnen blandt andet med ejerforhold, navne og fredninger i havneområderne.

Kaj-kant-katalog – inspiration til aktiviteter og nye interessante løsninger i havnen.

Københavnerkortet – interaktivt kort over byen med mange søgemuligheder.