Change language

Hvad er Kulturhavn365?

Kulturhavn365 udspringer af Kulturhavn Festival og giver én samlet indgang til kultu­relle arrangementer i Københavns Havn – året rundt.

Kulturhavn365 er sat i søen for at skabe kendskab til havnens potentiale ved at inddrage københavnere, foreninger og erhvervsliv i brugen og udviklingen af de blå byrum 365 dage om året.