Change language

Hvad er Kulturhavn365?

Kulturhavn365 udspringer af Kulturhavn Festivalen og giver én samlet indgang til kultu­relle arrangementer i Københavns Havn – året rundt.

Kulturhavn365 er sat i søen for at skabe kendskab til havnens potentiale ved at inddrage københavnere, foreninger og erhvervsliv i brugen og udviklingen af de blå byrum 365 dage om året.

Få gratis rådgivning og vejledning om afvikling af kultur- og idrætsbegivenheder i havnen, søg om op til 25.000 kr. til dit havneprojekt, når Kulturhavn365 fire gange om året uddeler midler fra Havnekulturpuljen, eller kom med dine gode idéer til, hvordan vi sammen kan bruge havnen. 

Hvorfor er vi her?

København har de seneste år haft vokseværk. Flere og flere er flyttet til byen og flere ønsker at blive boende. Det betyder, at byen er nødt til at udvikle sig. Udvikle sig for at kunne huse alle københavnere og for fortsat at kunne skabe rammerne om det gode liv. Udvikling af byrum med muligheder for kulturelle aktiviteter er essentielt for livskvalitet i byen. Københavns Havn er en vital del af byen, men store dele af de 42 km kaj, som strækker sig fra Nordhavn til Sydhavnen, bliver ikke brugt uden for sommerhalvåret.

Kulturhavn365 er et treårigt udviklingsprojekt under Københavns Kommune, som Nordea-fonden har støttet med 11,5 mio. kr. Projektet skal skabe kulturoplevelser i havnen hele året rundt. Formålet er også at indsamle erfaring og skabe viden om brug af havnen, som efterfølgende kan inspirere og bruges af andre. 

Erfaringerne fra dette projekt lægger derfor ikke kun til kaj i København, men blive brugt som inspiration og viden til at udvikle områder i og omkring havne i andre danske og udenlandske byer. Det blå byrum er en unik kulturel scene – husk havnen!

Projektet