Change language

Vejledning til ansøgningsskema

Læs vores anbefalinger til, hvad du bør notere i de enkelte felter i din ansøgning til Havnekulturpuljen.

OBS!
Vi har oplevet, at ansøgningsskemaet fejler, når tekst copy-pastes ind fra et andet dokument. Derfor anbefaler vi, at du skriver teksten direkte ind i felterne i skemaet.

Navn på aktivitet 

Skriv navnet på din aktivitet. Brug det navn, som du vil promovere din aktivitet under. Eksempel: ”Efterårskoncert på vandet”. Vi anbefaler en kort titel, der beskriver din aktivitet godt. Hvis du sender flere ansøgninger, så husk at navngive dem forskelligt.

Hvem afvikler aktiviteten? 

Det er dig som privatperson, virksomhedsejer eller forening. 

Ansvarlig kontaktperson – Navn, Adresse, Telefonnummer, Email 

Kontaktoplysninger på den ansvarlige person. Er I flere om ansøgningen, anbefaler vi, at I skriver én person på som ansvarlig. 

Beskrivelse af aktiviteten

Her giver du en klar og præcis beskrivelse af aktiviteten. Beskrivelse af en aktivitet på op til en halv A4-side (1.200-1.400 tegn) er i mange tilfælde tilstrækkeligt. Det vigtigste er at skitsere, hvad aktiviteten går ud på, og hvordan den bliver afviklet. Beskriv gerne det overordnede format (såsom sejltur, workshops, teater, kunstinstallation) og de mere specifikke rammer (for eksempel "3 havnevandringer á 1 time for voksne, 50 deltagere pr. tur"). Her bør du også nævne de samarbejder, du eventuelt har indgået med andre om aktiviteten.

Du kan også forklare din baggrund for at ville skabe aktiviteten, historien bag kunstarten/sportsgrenen/aktiviteten samt CV på medvirkende, såfremt det er relevant for aktiviteten og forståelsen af indhold og format. Det er dog ikke et "must", at eksempelvis CV fremgår. 

Kort resumé af indholdet i aktiviteten (Maks. 200 karakterer) 

Giv et kort resumé af ovenstående beskrivelse. Hav gerne i baghovedet, at en læser, som ikke kender din aktivitet, skal kunne danne sig et indtryk af indhold og format ud fra denne korte beskrivelse. 

Hvor skal aktiviteten afholdes?

Vær gerne så specifik som muligt. Eksempler: "Bølgen på Kalvebod Brygge" eller "i Teglholmskanalen". Det viser, at du har gjort dig tanker om, hvorfor aktiviteten skal finde sted netop her. Havnekulturpuljen lægger vægt på områder, som i dag ikke er så anvendt til kulturelle formål eller rekreative formål.

Har du flere muligheder, som du er i gang med at undersøge, er det i orden at nævne flere steder. Hvis du ansøger til et afviklingssted, og du senere finder ud af, at du ikke kan få tilladelse til at benytte stedet, så kontakt os, så vi kan diskutere mulighederne.

Hvornår skal aktiviteten afholdes?

Du skriver her dato(er) og tidpunkt(er). Vær igen så specifik som muligt. Det viser, at du har taget stilling til, hvorfor aktiviteten skal afvikles netop på den tid af året. Kender du ikke den nøjagtige dato, så prøv alligevel at være specifik. Eksempel: "2 arrangementer á 3 timer i oktober".

Det er vigtigt, at du bestræber dig på at afholde aktiviteten på det ansøgte tidspunkt. Havnekulturpuljen har til formål at skabe aktiviteter i Københavns Havn hele året rundt, og datoer tæller med i vurdering af, hvilke aktiviteter der modtager midler. Ændring af dato kan medføre tilbagebetaling af uddelte støttekroner.

Hvem henvender aktiviteten sig til?

Du beskriver her målgruppen. Eksempler: "Alle kan deltage" eller "Børn i alderen 6-12 år og deres familier".

Vær opmærksom på, at aktiviteten skal have offentlig adgang og være gratis for deltagere/publikum at deltage i. Det er i orden at have en begrænsning på antal deltagere til aktiviteten. 

Hvordan vil I skabe opmærksomhed omkring aktiviteten?

Du angiver her, hvilke markedsføringskanaler, du vil anvende. Typiske markedsføringskanaler kan være: Facebook, flyers, kontakt til pressen, egen hjemmeside, nyhedsbreve til f.eks. foreningsmedlemmer og/eller opsøgende kontakt til en bestemt målgruppe, f.eks. uddannelsesinstitutioner. Vær opmærksom på, at marketingindsatsen svarer overens med den type aktivitet, du afholder, i forhold til det antal deltagere du forventer, samt hvem din målgruppe er.

Angiv, hvor mange penge I søger om

Du kan søge mellem 5.000-25.000 kr. pr. aktivitet/ansøgning.

Skriv aldrig "Jeg ansøger om så meget som muligt af mit budget". Det er vigtigt, at du gør klart hvilket beløb, du ansøger om. Hvis dit samlede budget er højere end 25.000 kr., og du derfor har penge fra en anden pulje eller en egenfinansiering med, så angiv præcist, hvad de ansøgte penge fra Havnekulturpuljen skal dække i det samlede budget.  

Budget for aktiviteten

I tekstboksen angiver du her de enkelte budgetposter. Hvis du har et meget udførligt budget i et separat dokument, kan du vedhæfte det via "Vælg fil"-knappen. Skriv fortsat de overordnede budgetlinier i tekst-boksen. 

Budgetposterne kan typisk inddeles i følgende kategorier:

  • Materialer/teknisk udstyr (herunder også udsmykning, forplejning m.m.)
  • Transport
  • Honorarer
  • Markedsføring

OBS: 50 procent af budgettet må gå til honorarer. Det vil sige, at 9.000 kr. kan gå til honorarer i et samlet budget på 18.000 kr. Beskriv gerne, hvad honorarudbetalingen dækker over: Antal personer, og hvem de personer er (arrangør, instruktør osv.). Hyrer du en fotograf til at dokumentere din aktivitet, er det ligeledes en honorarudbetaling og vil i ovenstående eksempel skulle indgå i de 9.000 kr.

Nem-Konto / CVR-nummer og CPR-nummer

Hvis du er privatperson, skal du oplyse dit CPR-nummer og sikre, at du har en Nem-Konto.

Hvis du er virksomhed eller forening, skal du oplyse dit CVR-nummer med tilknyttet Nem-Konto.

Det er meget vigtigt, at dit CVR/CPR-nummer er registreret som en Nem-Konto. Støttekroner udbetales via Nem-Konto og kan ikke overføres direkte til en bankkonto eller udbetales på anden måde. Spørg din bank, hvis du er i tvivl.

Hvordan har I fået kendskab til Kulturhavn365

Nævn gerne alle de steder, hvor du har set reklame for Kulturhavn365 og Havnekulturpuljen samt workshops, netværk med videre.

Før I indsender jeres ansøgning, skal I acceptere følgende

Du accepterer her, at du/I indhenter de fornødne tilladelser i forbindelse med afvikling af aktiviteter på vand, i vand og på havnekajen i Københavns Havn. 

Du accepterer derudover, at dokumentere aktiviteten i form af billeder og video samt indsende en evaluering og regnskab, senest 14 dage efter aktiviteten er afholdt. Du vil modtage et link til evalueringsskema fra os.