Change language

Puljekriterier

Her kan du se, hvad puljeudvalget lægger vægt på, når de vurderer ansøgninger til Havnekulturpuljen.

Du kan søge mellem 5.000 kr. og 25.000 kr. til en aktivitet. Det er muligt at søge til flere forskellige aktiviteter ved samme puljeuddeling. Ansøgningerne bliver vurderet af et eksternt puljeudvalg, som består af kulturledere. 

OBS!

Søger du om støtte ved december-uddelingen, skal din aktivitet afvikles senest 31. marts 2018.

Puljen lægger vægt på, at aktiviteten:

 • Skaber oplevelser i og omkring havnen
 • Er gratis og åbne for alle
 • Arbejder med VAND (enten tematisk og/eller som aktivitetens fysiske placering)
 • Kan inspirere og engagere på uventede måder
 • Understøtter vidensdeling og erfaringsudveksling
 • Sætter lokalområdet i spil
 • Aktiverer uudnyttede områder i havnen

Du kan søge om hel eller delvis støtte til:

 • Udgifter til materiel
 • Udgifter til transport
 • Udgifter til honorarer – dog max. 50 % af et bevilget tilskud

Puljen støtter ikke aktiviteter, der:

 • Bliver afviklet under Kulturhavn Festivalen den sidste weekend i august
 • Har været afviklet
 • Er løbende
 • Er kommercielle, partipolitiske eller religiøse

Forudsætninger for tilskud:

 • At du har indhentet de nødvendige tilladelser til afvikling af aktiviteten
 • At du tager højde for eventuelle udgifter til KODA mv.
 • At du nævner Kulturhavn365 som støttegiver i omtale og PR-materiale