Change language

Ansøgningsfrister

Fire gange om året uddeler Kulturhavn365 midler fra Havnekulturpuljen til gode havnekulturinitiativer.

Ansøgningsfrister:

  • 1. december 2017 klokken 23:59

Du kan ansøge om støtte til aktiviteter, der finder sted inden udgangen af marts 2018.

Der gives svar tre uger efter deadline.

VIGTIGT! Der kan ikke ansøges om midler til arrangementer, der er afholdt før den pågældende ansøgningsfrist.