Change language

Ansøgningsfrister

Fire gange om året uddeler Kulturhavn365 midler fra Havnekulturpuljen til gode havnekulturinitiativer.

Ansøgningsfrister:

  • 1. september 2017 
  • 1. december 2017

Deadline er klokken 23:59 på de ovenstående datoer.

Der gives svar tre uger efter deadline.

VIGTIGT! Der kan ikke ansøges om midler til arrangementer, der er afholdt før den pågældende ansøgningsfrist.